Ponúkané služby

Komplexná starostlivosť o ovocné stromy, od vybratia vhodných odrôd - po vykopanie jám – zasadenia stromov alebo kríkov s dodaním všetkých hnojív a materiálu, po odborné rezy – ( jarný, letný, jesenný, zmladzovací ), ošetrovanie ovocných drevín proti – chorobám, škodcom, ošetrovanie sadov po výsadbe.


Ošetrovanie pôvodných odrôd ovocných drevín – zachovanie starých ovocných drevín na základe obhliadky a poradenstva

 • likvidácia konárov a vetiev štiepkovaním do 8,5 cm priemeru
 • pílenie palivového dreva a štiepanie metrovice alebo klátikov
 •  výroba štiepky na účely: vykurovania, okrasné do záhonov, na kompostovanie
 • poskytovanie odborného poradenstva
 • kosenie pozemkov, lúk a záhrad – ručné aj strojové
 • kosenie zaburinených, zanedbaných, niekoľko rokov nekosených plôch
 • likvidácia rudeálnych porastov mulčovaním
 • čistenie plôch od náletových drevín
 • sprostredkovateľská činnosť v rámci ochodu s drevnou štiepkou a drevným odpadom
 • komplexná starostlivosť o záhradu, sadenie, výsadby nových okrasných kríkov, formovanie a tvarovanie kríkov a stromčekov, úprava záhonov
 • tvorba nových záhonov, skaliek a sadov
 • komplexná starostlivosť o trávniky – zakladanie siatych trávnikov, alebo trávnych kobercov, prihnojovanie a prevzdušnovanie, kosenie, vyhrabávanie, revitalizácia starých zakyslených trávnikov
 • strihanie živých plotov
 • rôzne výkopové práce a terénne úpravy záhrad
 • manipulácia s materiálmi – nakladanie štrkov, pieskov, zeminy a odhŕnanie snehu
 • odburiňovanie dlažby, chodníkov a iných plôch – mechanicky, chemicky – postrekom
 • postreky trávnikov proti chorobám, stromov proti chorobám a škodcom, postreky plôch proti burinám a inváznym drevinám
 • hrabanie lístia
 • zlikvidovanie pňov po výrube stromov pomocou pňovej frézy pod úroveň terénu
 • rôzne dalšie služby
Arborto s.r.o., Žiar 84, 032 05 Smrečany
tel: 0902 688 285, e-mail: ambrozy@arborto.sk, web: www.arborto.sk
copyright © 2012 www.arborto.sk, created by creative solution